Skip to main content

SOS Kinderen & Emoties

SOS Kinderen & emoties: leren omgaan met en reageren op emoties van kinderen

Wat?

Een waardevolle workshop voor ouders, opvoeders en pedagogisch werkers.

SOS Kinderen & emoties

SOS Kinderen & emoties heeft als missie om opvoeders, zowel ouders als professionals, op laagdrempelige en toegankelijke wijze informatie, concrete tips en handvatten te geven over kinderen en emoties. SOS Kinderen & emoties wil opvoeders het gevoel geven dat ze het zelf kunnen en dat zij zelf het verschil kunnen maken voor (hun) kinderen.

Het uitgangspunt hierbij is: Opvoeden is ruimte geven aan emoties èn grenzen geven aan gedrag. Kinderen zijn in ontwikkeling en hebben daarbij nog te leren omgaan met emoties. Ze kunnen dit niet vanzelf. Ze hebben hun omgeving daarbij nodig. SOS Kinderen & emoties wil aansluiten op een passende manier bij de behoeften van opvoeders. Want ieder mens leert en ontwikkelt zich op z’n eigen manier.

Wanneer?

Ik ben in september 2018 gestart met geven van workshops als professioneel trainer van SOS Kinderen & emoties.

‘Wow, dat wil ik ook!’

Heb je interesse om zo’n SOS Kinderen & emoties workshop bij te wonen, meld je dan nu vast aan, dan houd ik je op de hoogte van de cursusdata. Wil je alvast meer informatie over SOS Kinderen & emoties, ook dan kun je contact opnemen via het contactformulier of op 06-81239815.